PublikacJE

1. Quality of life in young men after hypospadia operations in childhood.
M. Życzkowski, A. Kupilas, A[ndrzej] Paradysz, M[ieczysław] Fryczkowski.
W: 4th Central European Meeting of European Association of Urology, Bucharest [Romania] 21­
22.10.2004, abstr. p.173[82].

2. Jelitowa rekonstrukcja pęcherza moczowego i moczowodu u dwuletniego dziecka z
meningomyocele.
Andrzej Paradysz, Andrzej Kupilas, Marcin Życzkowski, Mieczysław Fryczkowski.
­ Urol.Pol.2004; T.57 z.3, s.81­84.

3. Ocena jakości życia młodych mężczyzn po wielokrotnych operacjach z powodu spodziectwa w
dzieciństwie. Andrzej Paradysz, Marcin Życzkowski, Andrzej Kupilas, Mieczysław Fryczkowski.
­ Urol.Pol.2004; T.57 z.4, s.66­70.

4. Ileocystoplasty with detrusor resection in myelodysplastic children.
Andrzej Paradysz, Andrzej Kupilas, Mieczysław Fryczkowski, Zofia Krauze­Balwińska.
W: 4th Polish­Ukrainian Urological Symposium, Przemyśl­ Krasiczyn 9­11.09.2005, abstr.
p.20.

5. Results and complications of 590 laparoscopic varicocelectomies in infertile men.
Jacek Huk, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Kupilas, Andrzej Potyka, Ryszard Zbroński.
W: 4th Polish­Ukrainian Urological Symposium, Przemyśl­ Krasiczyn 9­11.09.2005, abstr.
p.21.

6. Comparison of testicular volume before and after varicocelectomy in children and adolescents.
J[acek] Huk, A. Kupilas, M[ieczysław] Fryczkowski, R. Zbroński.
W: 5th Central European Meeting of European Association of Urology, Budapest [Hungary] 7­
8.10.2005, abstr. p.123.

7. Ileoplasty with detrusor resection in myelodysplastic children.
Andrzej Kupilas, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze­Balwińska, Mieczysław Fryczkowski.
W: 5th Central European Meeting of European Association of Urology, Budapest [Hungary] 7­
8.10.2005, abstr.

8. Influence of autohemotherapy on number of antireflux operations.
Andrzej Kupilas, Marcin Życzkowski, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze­Balwińska, Mieczysław
Fryczkowski. W: 5th Central European Meeting of European Association of Urology, Budapest
[Hungary] 7­8.10.2005, abstr. p.128.

9. Laparoscopic varicocelectomy in 600 subfertile men comparative assessment of the unilateral
and bilateral varicoceles. J[acek] Huk, A. Kupilas, Z[ofia] Krauze­Balwińska, M[ieczysław]
Fryczkowski.
W: 5th Central European Meeting of European Association of Urology, Budapest [Hungary] 7­
8.10.2005, abstr. p.110.

10. The results of common sheath ureter reimplantation in children with vesicoureteral reflux and
total ureter duplication. Marcin Życzkowski, Andrzej Kupilas, Zofia Krauze­Balwińska, Andrzej
Paradysz, Mieczysław Fryczkowski. W: 5th Central European Meeting of European Association of
Urology, Budapest [Hungary] 7­8.10.2005, abstr. p.125.

11. Comparative assessment of the laparoscopic treatment of unilateral and bilateral varicoceles in
590 infertile men. J[acek] Huk, M[ieczysław] Fryczkowski, R. Zbroński, A. Kupilas.
W: 7th World Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology and Infertility, Athens
[Greece] 14­17.04.2005, abstr. p.A20.

12. Ileocystoplasty with detrusor resection in myelodysplastic children.
Andrzej Paradysz, Andrzej Kupilas, Mieczysław Fryczkowski, Zofia Krauze­Balwińska.
­ Adv.Clin.Ex.Med.2005; Vol.14, No.4 Suppl.1, p.54­55

13. Results and complications of 590 laparoscopic varicocelectomies in infertile men.
Jacek Huk, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Kupilas, Andrzej Potyka, Ryszard Zbroński.
­ Adv.Clin.Exp.Med.2005; Vol.14, No.4 Suppl.1, p.51­53

14. Plazmowa elektroresekcja gruczolaka stercza u chorego w trakcie immunosupresji po
przeszczepie płuca. Andrzej Kupilas, Damian Czyżewski, Andrzej Paradysz, Mieczysław
Fryczkowski.
­ Ann.Acad.Med.Siles.2005; Vol.59, No.1, s.67­69

15. Wpływ ostrzyknięć ujść moczowodowych krwią własną na liczbę operacji 
przeciwodpływowych.
Andrzej Paradysz, Andrzej Kupilas, Mieczysław Fryczkowski, Marcin Życzkowski, Ewa Banduła-
Pyka.
­ Ann.Acad.Med.Siles.2005; Vol.59, No.2, s.121­124

16. Zakażenia układu moczowego w praktyce lekarza rodzinnego. Andrzej Paradysz, Andrzej
Kupilas.
­ Nowa Klin.2005; Vol.12 No.11­12, s.1130­1134.

17. Neurosarcoma pęczka nerwowo­naczyniowego stercza. Andrzej Paradysz, Marcin
Życzkowski, Adam Ziółkowski, Andrzej Kupilas, Mieczysław Fryczkowski. ­ Urol.Pol.2005; T.58
z.3, s.219­221.

18. Ocena porównawcza poprawy płodności po laparoskopowym leczeniu jednostronnych i
obustronnych żylaków powrózka nasiennego u 590 mężczyzn. (Comparative assessment of the
laparoscopic treatment of unilateral and bilateral varicoceles in 590 infertile men.) Jacek Huk,
Mieczysław Fryczkowski, Hanna Zbrońska, Andrzej Kupilas. ­ Urol.Pol.2005; T.58 supl.1,
s.102[14]. 35 Kongres Naukowy PTU, Lublin 23­25.06.2005, streszcz.

19. Porównanie wyników operacji organooszczędzających nerkę (NSS) z marginesem
chirurgicznym szerokości do 3 mm i powyżej 5 mm u chorych na raka nerki. Mieczysław
Fryczkowski, Andrzej Kupilas, Andrzej Paradysz, Andrzej Potyka, Marcin Życzkowski. ­
Urol.Pol.2005; T.58 z.2, s.103­107.

20. Porównawcza ocena wpływu laparoskopowego leczenia chorych z jednostronnymi i
obustronnymi żylakami powrózka nasiennego na poprawę płodności męskiej. Jacek Huk,
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Kupilas. ­ Urol.Pol.2005; T.58 z.2, s.140­144.

21. Wpływ ostrzyknięć ujść moczowodowych krwią własną na liczbę operacji
przeciwodpływowych.
(Influence of autohemotherapy on number of antireflux operations) Andrzej Kupilas, Marcin
Życzkowski, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski. ­ Urol.Pol.2005; T.58 supl.1, s.34­
35[17]. 35 Kongres Naukowy PTU, Lublin 23­25.06.2005, streszcz.

22. Chlamydial infections of genitourinary system.Andrzej Kupilas, Andrzej Paradysz, Kalina
Góra­Kupilas, Janusz Dembowski. W: Urology ­ infectious diseases of genitourinary tract. / Ed. J.
Lorenz, J. Dembowski, R. Zdrojowy Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2005
p.139­148.
83­7125­135­1

23. Porównawcza ocena wpływu laparoskopowej operacji żylaków powrózka nasiennego na
poprawę płodności u 367 palących i niepalących mężczyzn. (Comparative assessment of
laparoscopic variccelectomy in smoking and no smoking 367 subfertile men.) Jacek Huk,
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Kupilas, Zbigniew Kaletka. ­ Urol.Pol.2006; T.59 Supl.1., s.87.
36 Kongres Naukowy PTU, Poznań 22­24.06.2006, streszcz.

24. Próba oceny czynników ryzyka wystąpienia niewydolności jedynej nerki u chorych z guzem
nowotworowym po operacji organooszczędzającej nerkę (NSS). (The attempt of estimation renal
insufficiency risk factors after nephron­sparing surgery (nss) in patients with neoplasmatic tumor
of solitary kidney.) Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Kupilas, Andrzej Paradysz, Maciej
Szczębara.
­ Urol.Pol.2006; T.59 Supl.1., s.55. 36 Kongres Naukowy PTU, Poznań 22­24.06.2006, streszcz.

25. Wpływ szerokości marginesu chirurgicznego na wybrane czynniki morfologiczne i kliniczne
oraz na odległy wynik operacji organooszczędzających (NSS) u chorych z guzem nowotworowym
nerki.
(Influence of surgical margin width on selected morphological and clinical factors and long term
results of nephron sparing surgery in patients with neoplasmatic kidney tumor.) Andrzej Kupilas,
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz. ­ Urol.Pol.2006; T.59 Supl.1., s.96. 36 Kongres
Naukowy PTU, Poznań 22­24.06.2006, streszcz.

26. Ocena porównawcza operacji organooszczędzających nerki wykonanych metodą
laparoskopową /L NSS/ i otwartą /O NSS/ u chorych z guzem nerki PT1. (Comperative evaluation
of laparoscopic /L NSS/ vs open /O NSS/ nephron sparing surgery in patients with renal tumors
PT1.) Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Andrzej Kupilas, Jacek Huk. W: 2
Międzynarodowe Sympozjum Naukowe ­ "Środowiskowe żródła zagrożeń zdrowotnych". T.1.
Kazimierz Dolny 26­28.04.2007, streszcz.
s.515.

27. Porównawcza ocena przezotrzewnowych i zaotrzewnowych operacji laparoskopowych (OL) u
dzieci.
(Comperative evaluation of transperitoneal and retroperitoneal laparoscopic operations (LO) in
children.)
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Kupilas, Jacek Huk, Andrzej Paradysz, Aleksandra Sitko-
Saucha.
W: 2 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe ­ "Środowiskowe żródła zagrożeń zdrowotnych".
T.1. Kazimierz Dolny 26­28.04.2007, streszcz. s.514.

28. Wpływ szerokości marginesu chirurgicznego na odległe wyniki operacji
organooszczędzających u chorych z guzami nowotworowymi nerek. (Influence of surgical margin
width on distant results of nephron sparing surgery in patients with kidney tumors.) Andrzej
Kupilas, Mieczysław Fryczkowski.
W: 2 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe ­ "Środowiskowe żródła zagrożeń zdrowotnych".
T.1. Kazimierz Dolny 26­28.04.2007, streszcz. s.567.

29. Comparison of laparoscopic (LNSS) and open (ONSS) nephron sparing surgery results in
patients with pT1 kidney tumors. M[ieczysław] Fryczkowski, J. Socha­Kaletka, A. Kupilas, M.
Szczębara, A[ndrzej] Paradysz, J[acek] Huk. W: 5 Ukraińsko ­ Polskie Sympozjum Urologów,
Lwów [Ukraina] 4­6.05.2007, streszcz. p. 9.30. Distant results of antireflux operations (PO) in 900
children with primary vesicoureteral reflux (OPM). M[ieczysław] Fryczkowski, A[ndrzej]
Paradysz, M. Życzkowski, A. Kupilas, M. Szczębara. W: 5 Ukraińsko ­ Polskie Sympozjum
Urologów, Lwów [Ukraina] 4­6.05.2007, streszcz. p.33­34.

31. Evaluation of surgical approach to the kidney in laparoscopic nephron sparing surgery (LNSS)
in patients with pt1 renal tumors. M[ieczysław] Fryczkowski, A[ndrzej] Paradysz, A. Kupilas, M.
Szczębara. W: 5 Ukraińsko ­ Polskie Sympozjum Urologów, Lwów [Ukraina] 4­6.05.2007,
streszcz.
p.9­10.

32. Comparative evaluation of laparoscopic (LNSS) versus open (ONSS) nephron sparing surgery
in patients with renal tumours pT1. Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Kupilas, Andrzej Paradysz,
Zbigniew Kaletka. ­ Ann.Acad.Med.Siles.2007; Vol.61 No.5, s.412­416.

33. Place de la resection laparoscopique des kystes renaux pour polykystose renale autosomique
dominante symptomatique. Mieczysław Fryczkowski, Jacek Huk, Aleksandra Sitko­Saucha,
Andrzej Kupilas.­ Progr.Urol.2007; Vol.17, p.1­4 IF:0,329

34. Powikłania po operacjach organooszczędzających nerki.
Andrzej Kupilas, Mieczysław Fryczkowski. ­ Przegl.Urol.2007; T.8, nr 5, s.31­33

35. Miejsce laparoskopowej dekortykacji torbieli (LDT) w leczeniu chorych na objawowe
autosomalnie dominujące wielotorbielowate zwyrodnienia nerek (ADPKD). (The role of
laparoscopic cystkis decoration (LCD) in treatment of autosomal dominant policystic kidney
disease (AD PKD).)
Jacek Huk, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Kupilas, Aleksandra Sitko­Saucha.
­ Urol.Pol.2007; T.60, supl.1, s.105­106, [15.1] 37 Kongres Naukowy PTU, Warszawa 21­
23.06.2007, streszcz.

36. Miejsce laparoskopowej dekortykacji torbieli (LDT) w przypadkach objawowego
autosomalnie dominującego wielotorbielatowego zwyrodnienia nerki (AD PKD).
Mieczysław Fryczkowski, Jacek Huk, Andrzej Kupilas, Aleksandra Sitko­Saucha.
­ Urol.Pol.2007; T.60, z.4, s.317­321

37. Ocena porównawcza operacji organooszczędzających nerki wykonanych metodą
laparoskopową (L NSS) i otwartą (O NSS) u chorych z guzem nerki pT1. (Comparative evaluation
of laparoscopic (LNSS) and open (ONSS) nephron sparing surgery on patients with pT1 renal
tumors.) Andrzej Kupilas, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Jacek Huk. ­
Urol.Pol.2007; T.60, supl.1, s.73, [15.1]

37 Kongres Naukowy PTU, Warszawa 21­23.06.2007, streszcz.

38. Odległe wyniki operacji organooszczędzających (NSS) wykonanych ze wskazań
przymusowych.
(Long­term results of imperative nephron sparing surgery on patients with kidney tumors.)
Andrzej Kupilas, Justyna Socha­Kaletka, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz.
­ Urol.Pol.2007; T.60, supl.1, s.20, [9.3] 37 Kongres Naukowy PTU, Warszawa 21­23.06.2007,
streszcz.

39. Próba oceny czynników ryzyka wystąpienia niewydolności nerki u chorych z guzem
nowotworowym jednej nerki po operacji organooszczędzającej (NSS). Mieczysław Fryczkowski,
Andrzej Kupilas, Andrzej Paradysz, Maciej Szczębara. ­ Urol.Pol.2007; T.60, z.1, s.25­29

40. Porównawcza analiza laparoskopowych (L NSS) i otwartych (O NSS) operacji
organooszczędzających (NSS) u chorych z guzem nerki pT1N0 M0. M. Fryczkowski, A[ndrzej]
Kupilas, A[ndrzej] Paradysz, M. Szczębara.­ Nowotwory2008; Vol.58 Suppl.2, s.8.
14 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Bydgoszcz 15­17.05.2008, streszcz.

41. Wpływ drogi dostępu w laparoskopowych operacjach organooszczędzających (L NSS) na 5­
letnie wyniki u chorych z guzem nerki pT1N0 M0. M. Fryczkowski, A[ndrzej] Paradysz,
A[ndrzej] Kupilas, P. Bryniarski. ­ Nowotwory2008; Vol.58 Suppl.2, s.31­32[14]. 14 Zjazd
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Bydgoszcz 15­17.05.2008, streszcz.

42. Ocena przydatności laparoskopowej ureterokutaneostomii u chorych z zaawansowanymi
guzami nowotworowymi, zlokalizowanymi w miednicy małej. (Evaluation of usefulness of the
laparoscopic ureterocutaneostomies in advanced pelvic tumors.) Maciej Szczębara, Andrzej
Paradysz, Andrzej Kupilas, Marcin Życzkowski, Mieczysław Fryczkowski. ­
Urol.Pol./Pol.J.Urol.2008; T.61 supl.1, s.31.
38 Kongres Naukowy PTU, Wisła 19­21.06.2008, [streszcz].

43. Porównanie operacji TVT i TOT w leczeniu kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu.
(Comparative evaluation of TVT and TOT results in female urinary incontinence.)
Mirosław Salamon, Maciej Szczębara, Krzysztof Pliszek, Agata Witosińska, Andrzej Kupilas,
Magda Duda, Zofia Salska, Wiesław Duda, Mieczysław Fryczkowski. ­ Urol.Pol./Pol.J.Urol.2008;
T.61 supl.1, s.16­17. 38 Kongres Naukowy PTU, Wisła 19­21.06.2008, [streszcz].

44. Wpływ wielkości guza na odległe wyniki operacji organooszczędzających (NSS) i progresję u
chorych z nowotworem nerki pT1. (Influence of tumor size on NSS distant results and progression
in patients with pT1 renal tumors.) Andrzej Kupilas, Mieczysław Fryczkowski, Marcin
Życzkowski, Piotr Bryniarski, Andrzej Paradysz. ­ Urol.Pol./Pol.J.Urol.2008; T.61 supl.1, s.17. 38
Kongres Naukowy PTU, Wisła 19­21.06.2008, [streszcz].

45. Wpływ wielkości guza na odległe wyniki operacji organooszczędzających (NSS) i progresję u
chorych z nowotworem nerki pT1. (The influence of tumor size on the long­term results of
nephron sparing surgery (NSS) and progression in patients with kidney neoplasm pT1.)
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Kupilas, Piotr Bryniarski, Andrzej Paradysz. ­
Urol.Pol./Pol.J.Urol.2008; T.61, z.3, s.206­211.

46. Comparative evaluation of transperitoneal and retroperitoneal laparoscopic operations in
children.
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Andrzej Kupilas, Marcin Życzkowski, Piotr
Bryniarski.
­ Adv.Clin.Exp.Med.2009; Vol.18, No.1, s.47­53 IF: 0.094

47. Czy leczenie nerkooszczędzające (NSS) może łączyć optymalne bezpieczeństwo onkologiczne
z minimalizacją uszkodzeń jatrogennych nerek u chorych z małymi guzami tego narządu?
(Does NSS can join together optimal oncological safety with the minimization of iatrogenic
impairment of the kidney in patients with small renal tumours?) Marcin Życzkowski, Mieczysław
Fryczkowski, Andrzej Kupilas, Maciej Szczębara, Piotr Bryniarski, Zbigniew Kaletka, Andrzej
Paradysz.
­ Cent.Eur.J.Urol.2009; Vol.62, Suppl.1, p.34­35 39th Scientific Congress of the Polish Urological
Association. Poznań, 18­20.06.2009. [streszcz.]

48. Porównanie wyników cystoprostatektomii u chorych z współistniejącym rakiem pęcherza
moczowego oraz stercza i cystoprostatektomii u chorych z naciekającym stercz rakiem pęcherza
moczowego.
(Comparison of the results of cystoprostatectomy for coexisting both bladder and prostate cancers
and cystoprostatectomy for the bladder cancer infiltrating prostate.) Maciej Szczębara, Marcin
Życzkowski, Andrzej Kupilas, Piotr Bryniarski, Andrzej Paradysz. ­ Cent.Eur.J.Urol.2009; Vol.62,
Suppl.1, p.28­29
39th Scientific Congress of the Polish Urological Association. Poznań, 18­20.06.2009. [streszcz.]:
Urol.Pol/Pol.J.Urol.

49. Porównawcza ocena czynności jednej nerki u chorych po zabiegu nefrektomii wykonanej z
różnych wskazań nienowotworowych w okresie wczesnego dzieciństwa. (The analysis of solitary
kidney functioning in children after nephrectomy due to the non­neoplastic kidney diseases.)
Piotr Bryniarski, Andrzej Paradysz, Lidia Hyla­Klekot, Zbigniew Kaletka, Marcin Życzkowski,
Andrzej Kupilas, Maciej Szczębara. ­ Cent.Eur.J.Urol.2009; Vol.62, Suppl.1, p.90
39th Scientific Congress of the Polish Urological Association. Poznań, 18­20.06.2009. [streszcz.]

50. Porównawcza ocena wyników nefrektomii otwartej (NO) i laparoskopowej (NL) u chorych z
nienowotworowymi schorzeniami nerek. (The comparison of laparoscopic and open nephrectomy
in patients with non­neoplastic kidney diseases.) Justyna Socha­Kaletka, Zbigniew Kaletka,
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Andrzej Kupilas, Marcin Życzkowski, Piotr
Bryniarski, Maciej Szczębara.­ Cent.Eur.J.Urol.2009; Vol.62, Suppl.1, p.37­38 39th Scientific
Congress of the Polish Urological Association. Poznań, 18­20.06.2009. [streszcz.]

51. Wpływ otyłości na diagnostykę, leczenie i wyniki pooperacyjne chorych na raka stercza.
(The influence of obesity on diagnosis, treatment and postoperative outcomes in patients with
prostate cancer.) Piotr Bryniarski, Andrzej Paradysz, Lidia Hyla­Klekot, Zbigniew Kaletka,
Marcin Życzkowski, Andrzej Kupilas, Maciej Szczębara. ­ Cent.Eur.J.Urol.2009; Vol.62, Suppl.1,
p.94­95
39th Scientific Congress of the Polish Urological Association. Poznań, 18­20.06.2009. [streszcz.]

52. Application of Quantiferone TB Gold in the evaluation of immunological response in patients
with bladder cancer pTaT1 after BCG therapy. Andrzej Kupilas, Andrzej Paradysz, Grzegorz
Prokopowicz, Marcin Życzkowski. ­ Cent.Eur.J.Urol.2010; Vol.63, Suppl.1, s.124
40th Scientific Congress of the Polish Urological Association, Bydgoszcz 17­19.06.2010, abstr.

53. Autohemoterapia w leczeniu odpływu pęcherzowo­moczowodowego.
Marcin Życzkowski, Grzegorz Prokopowicz, Andrzej Kupilas, Andrzej Paradysz.
­ Cent.Eur.J.Urol.2010; Vol.63, Suppl.1, s.134 40th Scientific Congress of the Polish Urological
Association, Bydgoszcz 17­19.06.2010, abstr.

54. "Autohemotherapy" ­ an option for vesico­ureteral reflux treatment. Marcin Życzkowski,
Grzegorz Prokopowicz, Andrzej Kupilas, Maciej Szczębara, Andrzej Paradysz. ­ Cent.Eur.J.Urol.2010;
Vol.63, Suppl.1, s.135 40th Scientific Congress of the Polish Urological Association, Bydgoszcz 17­
19.06.2010, abstr.

55. Chemoprevention with finasteride and alpha andregenic receptor antagonist ­ the comparsion of
the influence of both therapies in precancerous prostate condition. Maciej Szczębara, Mieczysław
Fryczkowski, Andrzej Kupilas, Andrzej Paradysz, Marian Suchodolski. ­ Cent.Eur.J.Urol.2010; Vol.63,
Suppl.1, s.47 40th Scientific Congress of the Polish Urological Association, Bydgoszcz 17­19.06.2010,
abstr.

56. A comparsion of tumor progression in patients with simultaneous prostate cancer and prostate
premalignant condition to patients with prostate cancer alone. Mieczysław Fryczkowski, Maciej
Szczębara, Andrzej Kupilas, Aleksandra Sitko­Saucha, Andrzej Paradysz. ­ Cent.Eur.J.Urol.2010;
Vol.63, No.1, p.20­53

57. Porównanie wpływu chemoprewencji z zastosowaniem finasterydu lub antagonisty receptora α­
adrenrgicznego na dynamikę stanów przedrakowych stercza. Maciej Szczębara, Mieczysław
Fryczkowski, Andrzej Kupilas, Andrzej Paradysz, Marian Suchodolski. ­ Cent.Eur.J.Urol.2010; Vol.63,
Suppl.1, s.46 40th Scientific Congress of the Polish Urological Association, Bydgoszcz 17­19.06.2010,
abstr.

58. Poważne powikłania po endoskopowym leczeniu chorych z odpływem pęcherzowo-
moczowodowym z użyciem preparatu Deflux ­ opis dwóch przypadków. Marcin Życzkowski, Grzegorz
Prokopowicz, Andrzej Kupilas, Zbigniew Kaletka, Andrzej Paradysz. ­ Cent.Eur.J.Urol.2010; Vol.63,
Suppl.1, s.93
40th Scientific Congress of the Polish Urological Association, Bydgoszcz 17­19.06.2010, abstr.

59. Serious complications occuring after endoscopic treatment of vesico­ureteral reflux using Deflux ­
a report of two cases. Marcin Życzkowski, Grzegorz Prokopowicz, Andrzej Kupilas, Zbigniew Kaletka,
Andrzej Paradysz. ­ Cent.Eur.J.Urol.2010; Vol.63, Suppl.1, s.94 40th Scientific Congress of the Polish
Urological Association, Bydgoszcz 17­19.06.2010, abstr. PSZ

60. Zastosowanie testu Quantiferone TB Gold w ocenie odpowiedzi immunologicznej u chorych z
rakiem pęcherza TaT1 poddanych BCG terapii. Andrzej Kupilas, Andrzej Paradysz, Grzegorz
Prokopowicz, Marcin Życzkowski. ­ Cent.Eur.J.Urol.2010; Vol.63, Suppl.1, s.123 40th Scientific
Congress of the Polish Urological Association, Bydgoszcz 17­19.06.2010, abstr.

61. Porównanie wpływu pierwotnej chemoprewencji z zastosowaniem inhibitora 5α­reduktazy lub
antagonisty receptora α­adrenergicznego na dynamikę stanów przedrakowych stercza.
Maciej Szczębara, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Kupilas, Andrzej Paradysz.
W: Ocena wyników pierwotnej chemoprewencji stanów przedrakowych stercza oraz następstwa
progresji raka stercza po radykalnym leczeniu chirurgicznym. Katowice : Śląska Akademia Medyczna
w Katowicach, [2010] s.7­17 978­83­7509­146­5

62. Wpływ pierwotnej chemoprewencji testosteronem (TRT) u mężczyzn z zespołem jego niedoboru
(ZNT) na dynamikę stanów przedrakowych w sterczu (SPS). Mieczysław Fryczkowski, Maciej
Szczębara, Andrzej Kupilas, Andrzej Paradysz. W: Ocena wyników pierwotnej chemoprewencji
stanów przedrakowych stercza oraz następstwa progresji raka stercza po radykalnym leczeniu
chirurgicznym.
Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, [2010] s.18­29 978­83­7509­146­5

63. Przewlekłe zakażenia układu moczowego. Andrzej Kupilas. ­ Przegl.Urol.2010; T.11, nr 5, s.19­22

64. A randomized controlled study to analyze the safety and efficacy of percutaneous nephrolithotripsy
and retrograde intrarenal surgery in the management of renal stones more than 2 cm in diameter. Piotr
Bryniarski, Andrzej Paradysz, Marcin Życzkowski, Andrzej Kupilas, Krzysztof Nowakowski, Rafał
Bogacki. ­ J.Endourol.2012; Vol.26, No.1, p.52­57 IF: 2.074
Zapraszam do kontaktu

Chcesz zasięgnąć konsultacji lub umówić się na wizytę? Skontaktuj się ze mną.


AKMed Andrzej Kupilas
ul. Piwna 17c 
44-100 Gliwice
www.urolog-gliwice.pl


T: +48 501 282 135
Mój profil na znanylekarz.pl